Badania kamerą termowizyjną

Cel przeprowadzenia badania kamerą termowizyjną?

Badania kamerą termowizyjną służą między innymi identyfikacji nieszczelności izolacji cieplnej czy weryfikacji poprawnego montażu okien i drzwi w budynku. Dzięki temu jesteśmy w stanie wyeliminować mostki cieplne, czyli miejsca (punktowe i liniowe), przez które zachodzi proces zwiększonej „ucieczki” ciepła.

Dodatkowo, termowizja sprawdza się w przemyśle, gdzie poprawne działanie silników oraz innych urządzeń technicznych jest kluczowe w sprawnym procesie produkcyjnym. Profilaktyczne i dokładne badanie zapobiega ponoszeniu kosztów związanych z przyszłą awarią wywołaną nieprawidłową pracą.

Z czasach, gdy ceny energii szybują znacznie w górę i nie ma pewności jaka będzie przyszłość, ograniczenie niepotrzebnego zużycia ciepła jest kluczowe. Często nie jesteśmy świadomi tego, jak niepoprawny montaż drzwi lub okien wpływa na straty ciepła w budynku oraz nie wiemy, ile pieniędzy kosztuje nas źle wykonane ocieplenie elewacji.

Efekty przeprowadzenia badania kamerą termowizyjną.

Sposobem na kontrolę powyższych czynników jest przeprowadzenie badania termowizyjnego. Pozwala ono na natychmiastowe zidentyfikowanie obszarów, w których wykonawca zrealizował usługę w sposób niepoprawny, co prowadzi do powstania nadmiarowych mostków ciepła.

Niniejsze badanie zalecamy przeprowadzić zarówno przy odbiorze prac remontowo-wykończeniowych istniejącego budynku jak i przy odbiorze budynku nowobudowanego. Pozwoli to na ubieganie się o poprawę wadliwych prac przed ich odbiorem.

Realizacja usługi badania termowizyjnego.

Nasze badania realizujemy przez cały rok, jednak w przypadku termowizji budynków mieszkalnych zalecamy ich przeprowadzenie w sytuacjach, gdy temperatura wewnątrz budynku i na zewnątrz różni się o co najmniej 20°C. Taka różnica temperatur pozwoli na dokładne wykrycie mostków cieplnych.

W przypadku usługi dla przemysłu, termin realizacji zależy przede wszystkim od badanego obiektu lub urządzenia. Jest on ustalany indywidulanie z Klientem i jeżeli charakterystyka badania na to pozwala, wykonywane może być w ciągu całego roku.

 

W celu otrzymania dodatkowych informacji oraz wstępnej wyceny zachęcamy do skorzystania z formularza znajdującego się w zakładce Kontakt.

Badania kamerą termowizyjną – główne zalety?

Możliwość kontroli wykonawców

Rzetelne przeprowadzone badania kamerą termowizyjną pozwolą na skontrolowanie wykonawcy pod kątem poprawności zrealizowania usługi.

Kontrola poprawnej pracy urządzeń

Bezawaryjna praca urządzeń i maszyn jest kluczem do sukcesu każdego przedsiębiorstwa produkcyjnego. Badanie termowizyjne pozwoli na wczesne wykrycie nieprawidłowości.

Osiągnięcie oszczędności finansowych

Wczesne wykrycie nieprawidłowej pracy urządzeń i maszyn pozwala ograniczyć koszty związane z usuwaniem skutków awarii.

Kontrola pracy wykonawców umożliwia uniknięcie dodatkowych kosztów niezbędnych do poniesienia w celu poprawy wadliwych prac budowlanych.