Audyt energetyczny lokalnej sieci ciepłowniczej

Czym jest audyt energetyczny lokalnej sieci ciepłowniczej?

Audyt energetyczny lokalnej sieci ciepłowniczej jest bardzo podobny do audytu lokalnego źródła ciepła. Jest opracowaniem, które pozwala określić zasadność przeprowadzania modernizacji lokalnej sieci ciepłowniczej oraz oszacować możliwe do osiągnięcia oszczędności energetyczne i finansowe. Zawiera ono kompleksowy przegląd lokalnej sieci ciepłowniczej wraz z identyfikacją potencjalnych modernizacji. Analizie poddaje się parametry techniczne urządzeń i sieci transportujących ciepło. Określa się także całkowite straty ciepła w lokalnej sieci ciepłowniczej.

Czynności niezbędne do poprawnego przeprowadzenia audytu

Inwentaryzacja techniczno-budowlana wykonana na potrzeby audytu jest podstawą do przyjęcia kilku wariantów modernizacyjnych, z których po dokładnej analizie, wybierany jest wariant optymalny pod względem oszczędności energetycznych i finansowych. Zawierać ona powinna szczegółową charakterystykę konstrukcyjną sieci, sporządzoną zgodnie z Rozporządzeniem. Dodatkowo, należy uwzględnić parametry czynnika grzewczego oraz schemat technologiczny sieci. Dołączyć do nich należy specyfikację urządzeń, armatury i rurociągów. Całkowite straty ciepła określa się metodą pomiarową lub według metody opisanej w załączniku do Rozporządzenia (Dz.U. 2009 nr 43 poz. 346).

Realizacja przedsięwzięć zawartych w audycie

Jeżeli z audytu wynika konieczność zmodernizowania sieci ciepłowniczej, Inwestor może zrobić to wykorzystując środki publiczne. Najlepszym sposobem jest skorzystanie z funduszy przeznaczonych na dofinansowanie tego rodzaju przedsięwzięć. Oferujemy pełne wsparcie naszym Klientom, zarówno podczas procesu przeprowadzania audytu jak i przy pozyskiwaniu środków na dofinansowanie inwestycji.

W celu otrzymania dodatkowych informacji oraz wstępnej wyceny zachęcamy do skorzystania z formularza znajdującego się w zakładce Kontakt.

Audyt energetyczny lokalnej sieci ciepłowniczej – najważniejsze aspekty

Możliwość znacznej redukcji kosztów przesyłu ciepła

Poprawnie przeprowadzony audyt pozwala na lokalizację miejsc w sieci, które narażone są na znaczne straty energii cieplnej spowodowane m.in. uszkodzeniami mechanicznymi izolacji rurociągów. Sprawne wykonanie modernizacji zawartych w audycie przynosi istotne oszczędności finansowe, a co za tym idzie, zwrot środków przeznaczonych na realizację ulepszeń.

Możliwość uzyskania finansowania zewnętrznego

Bardzo często Inwestor nie musi pokrywać całości planowanych wydatków na modernizację sieci ciepłowniczej. Może się on ubiegać o dofinansowanie z jednego z wielu dostępnych źródeł. W wielu przypadkach konieczne jest jednak przeprowadzenie audytu.