Audyt energetyczny oświetlenia

Czym jest audyt energetyczny oświetlenia?

Audyt energetyczny oświetlenia jest opracowaniem, które pozwala na określenie zasadności wykonania modernizacji oświetlenia poprzez analizę możliwych do uzyskania oszczędności energetycznych oraz finansowych.

Występują 3 główne rodzaje tych audytów:

  • audyt oświetlenia wewnętrznego – obejmujący swoim zakresem oświetlenie wewnątrz budynków. Polega na inwentaryzacji oraz ocenie jakości aktualnych źródeł światła i opracowaniu kilku wariantów modernizacji. Wybiera się z nich wariant optymalny pod kątem energetycznym oraz finansowym.
  • audyt oświetlenia terenu – obejmujący swoim zakresem oświetlenie posesji na zewnątrz budynku. Przebiega on podobnie jak audyt oświetlenia wewnętrznego, z wyjątkiem stosowania innych wymagań technicznych.
  • audyt oświetlenia ulicznego – obejmujący swoim zakresem między innymi oświetlenie ulic, chodników czy parków. Ten typ audytu zlecany jest głównie przez Jednostki Samorządu Terytorialnego. Polega on na inwentaryzacji oświetlenia z wykorzystaniem systemu geolokalizacji. Dlatego też umożliwia to dokładne naniesienie na mapę wszystkich źródeł światła analizowanego terenu. Podobnie jak w powyższych audytach, również tutaj poddaje się analizie kilka wariantów modernizacji, z których wybiera się wariant optymalny.

Przebieg procesu sporządzania audytu oraz dofinansowanie modernizacji

Projekt oświetlenia wykonywany w ramach przeprowadzania audytu oświetlenia przeprowadzany jest w oparciu o specjalistyczny program DIALux.

Do dyspozycji Inwestora pozostają programy dofinansowania, które pokrywają część kosztów modernizacji. Służymy pełnym wsparciem w procesie uzyskiwana środków pieniężnych z wcześniej ustalonego z Klientem funduszu pomocowego. Po przeprowadzeniu audytu przygotowujemy z niego raport, który przekazujemy Inwestorowi. Równocześnie wspieramy go naszą wiedzą oraz doświadczeniem. Dzięki temu pozwala to Inwestorowi na efektywne przeprowadzenie modernizacji. Dobrze przeprowadzony audyt połączony z rzetelnym wykonaniem prac niekiedy pozwoli na obniżenie zużycia energii nawet o 50%.

Oprócz audytu energetycznego... - analiza opłat za dystrybucję energii elektrycznej.

W ramach współpracy, oprócz analiz technicznych dotyczących m.in. urządzeń wchodzących w skład systemu oświetlenia, realizujemy również analizę ponoszonych opłat za usługi dystrybucji energii elektrycznej.

Na podstawie faktur za usługi dystrybucji energii, profilu zużycia pozyskanego od OSD (Operatora Systemu Dystrybucyjnego) oraz obowiązujących taryf opracowujemy najkorzystniejsze rozwiązania pozwalające w znacząco zmniejszyć wydatki ponoszone na energię elektryczną np. przez podmioty publiczne.

 

W celu otrzymania dodatkowych informacji oraz wstępnej wyceny zachęcamy do skorzystania z formularza znajdującego się w zakładce Kontakt.

Co powinieneś wiedzieć o tym audycie?

Główne rodzaje audytu

• audyt energetyczny oświetlenia wewnętrznego

• audyt energetyczny oświetlenia terenu

• audyt energetyczny oświetlenia zewnętrznego

Główni inwestorzy

Głównymi inwestorami w przypadku audytów oświetlenia wewnętrznego i terenu są przedsiębiorstwa oraz spółdzielnie mieszkaniowe. Audyt oświetlenia ulicznego najczęściej zlecany jest przez Jednostki Samorządu Terytorialnego.

Możliwość uzyskania finansowania zewnętrznego

Audyty energetyczne oświetlenia pozwalają na uzyskanie znacznych oszczędności energii (sięgających nawet 50%) toteż są bardzo często dofinansowane ze środków publicznych. Pomagamy Inwestorom w procesie doboru optymalnego programu finansowego oraz pozyskania z niego środków.