Audyt energetyczny lokalnego źródła ciepła

Czym jest audyt energetyczny lokalnego źródła ciepła?

Audyt energetyczny lokalnego źródła ciepła jest opracowaniem, które pozwala określić zasadność przeprowadzania modernizacji źródła ciepła. Pozwala także oszacować możliwe do osiągnięcia oszczędności energetyczne i finansowe. Zawiera ono kompleksowy przegląd źródła ciepła wraz z identyfikacją potencjalnych modernizacji. Analizie poddane są parametry techniczne urządzeń i systemów wytwarzających i transformatujących ciepło. Wykonany zostaje także bilans ciepła lokalnego źródła ciepła sporządzony według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury (Dz.U. 2009 nr 43 poz. 346).

Czynności niezbędne do poprawnego przeprowadzenia audytu

Inwentaryzacja techniczno-budowlana wykonana na potrzeby audytu to podstawa do przyjęcia kilku wariantów modernizacyjnych. To z nich, po dokładnej analizie, wybiera się wariant optymalny pod względem oszczędności energetycznych i finansowych. Analizie poddaje się między innymi stan techniczny lokalnego źródła ciepła, w tym w szczególności typ, liczbę oraz nominalne parametry techniczne urządzeń wytwarzających ciepło. Charakteryzuje się parametry nośnika energii pierwotnej oraz czynnika grzewczego. Dodatkowo, dołączyć należy schemat technologiczny wraz ze specyfikacją urządzeń, armatury oraz rurociągów.

Podobnie postępuje się w przypadku analizy instalacji lokalnego źródła ciepła. Należą do niej kotły, rurociągi, pompy, armatura kontrolno-pomiarowa, komin oraz wiele innych. Ocenia się możliwość wykorzystania tych elementów w zmodernizowanym źródle.

Realizacja przedsięwzięć zawartych w audycie

Jeżeli z audytu wynika konieczność zmodernizowania źródła ciepła, Inwestor może zrobić to wykorzystując środki publiczne. Najlepszym sposobem jest skorzystanie z funduszy przeznaczonych na dofinansowanie tego rodzaju przedsięwzięć. Oferujemy pełne wsparcie naszym Klientom, zarówno podczas procesu przeprowadzania audytu jak i przy pozyskiwaniu środków na dofinansowanie inwestycji.

W celu otrzymania dodatkowych informacji oraz wstępnej wyceny zachęcamy do skorzystania z formularza znajdującego się w zakładce Kontakt.

Audyt energetyczny lokalnego źródła ciepła – najważniejsze aspekty

Możliwość redukcji kosztów wytwarzania ciepła

Poprawnie przeprowadzony audyt pozwala wykryć problemy związane z funkcjonowaniem źródła ciepła lub zidentyfikować niskie sprawności działania poszczególnych elementów instalacji. Umożliwia to podjęcie decyzji dotyczącej wymiany lub modernizacji źródła ciepła. Sprawne wdrożenie wytycznych z audytu pozwala na uzyskanie oszczędności energetycznych oraz finansowych.

Możliwość uzyskania finansowania zewnętrznego

Istnienie wielu programów wsparcia finansowego zachęca do rozważenia inwestycji polegającej na modernizacji lub wymianie lokalnego źródła ciepła. Nasza oferta obejmuje zarówno sporządzenie audytu, zazwyczaj wymaganego w tego typu dofinansowaniach, jak również pomoc w znalezieniu najbardziej dopasowanego programu i uzyskaniu środków finansowych.