Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny - w jakim celu się go sporządza?

Jednym ze sposobów zmniejszenia zapotrzebowania i zużycia energii przez budynek jest realizacja jednego bądź kilku przedsięwzięć termomodernizacyjnych obiektu jedno- lub wielorodzinnego. Może to być między innymi docieplenie przegród pionowych lub poziomych, wymiana źródła ciepła lub inne ulepszenie poprawiające parametry energetyczne budynku. Aby wiedzieć, jakie modernizacje dadzą najlepszy efekt oraz jaki przyniosą skutek, sporządza się audyt energetyczny budynku. Opracowanie to pozwala na identyfikację obszarów, w których należy poszukiwać oszczędności energii.

Premia termomodernizacyjna – ile wynosi i jakie są warunki jej przyznania?

Zgodnie z Ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U. 2022 poz. 438) Inwestorowi realizującemu przedsięwzięcie termomodernizacyjne przysługuje premia na spłatę części kredytu zaciągniętego na to przedsięwzięcie. Warunkiem niezbędnym do uzyskania powyższej premii termomodernizacyjnej jest wykonanie audytu energetycznego budynku, z którego musi jasno wynikać, że w ramach realizacji przedsięwzięcia bądź przedsięwzięć termomodernizacyjnych nastąpi:

  • zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię w wielkości:
    • co najmniej 10% – w budynkach, w których modernizuje się wyłącznie system grzewczy,
    • co najmniej 25% – w pozostałych budynkach, lub
  • zmniejszenie rocznych strat energii o co najmniej 25%, lub
  • zmniejszenie rocznych kosztów pozyskania ciepła o co najmniej 20%, lub
  • zmiana źródła energii na źródło odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Wysokość premii termomodernizacyjnej wynosi 16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia. Kwota ta może jednak wzrosnąć do 21% w przypadku, gdy zostanie zainstalowana mikroinstalacja odnawialnego źródła energii.

Zgodnie z nowelizacją Ustawy, od dnia 1 grudnia 2022 roku, premia termomodernizacyjna wzrasta z 16% do 26%, a w przypadku wyposażenia w mikroinstalację odnawialnego źródła ciepła nawet do 31%.

Przebieg procesu sporządzania audytu

W ramach przeprowadzania audytu energetycznego wykonujemy niezbędną inwentaryzację techniczno-budowlaną budynku, umożliwiającą zidentyfikowanie obszarów umożliwiających uzyskanie znacznych oszczędności energii. Przeprowadzamy także wywiad z Inwestorem, ponieważ niezwykle ważne jest to, aby jego oczekiwania i zakres audytu się pokrywały. Podczas wspólnego spotkania omawiamy także preferencje Klienta dotyczące różnych aspektów przeprowadzanego audytu oraz jego możliwości finansowe, ponieważ warunkują one zakres analizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Po uzyskaniu wszelkich niezbędnych informacji, zajmujemy się analizą energetyczną budynku, poszukiwaniem możliwych usprawnień oraz obliczaniem efektów energetycznych i ekonomicznych danego zestawu przedsięwzięć, z których po konsultacji z Inwestorem, wybierany jest optymalny wariant przeznaczony do realizacji.

W ten sposób przygotowany raport z audytu przekazujemy Klientowi. Razem z nim dzielimy się wszelkimi wyjaśnieniami i wskazówkami pozwalającymi na sprawne wprowadzenie proponowanych rozwiązań. Służymy także pomocą i działamy w imieniu Inwestora (za jego upoważnieniem) podczas procesu pozyskiwania premii z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Ściśle współpracujemy z Klientem na każdym etapie przeprowadzania audytu. W związku z tym mamy pewność, że Inwestor otrzyma od nas produkt w 100% spełniający jego oczekiwania.

W celu otrzymania dodatkowych informacji oraz wstępnej wyceny zachęcamy do skorzystania z formularza znajdującego się w zakładce Kontakt.

Dlaczego warto wykonać audyt energetyczny budynku?

Informacja na temat stanu budynku

Dobrze przeprowadzony audyt to najlepszy sposób na poznanie „kondycji” w jakiej znajduje się nasz budynek. Umożliwia on także identyfikację potencjalnych słabych punktów w jego strukturze.

Informacja na temat potencjalnych oszczędności

Przeprowadzenie audytu pozwala na przygotowanie planu modernizacji budynku oraz określenie oszczędności możliwych do osiągnięcia po ich wprowadzeniu.

Informacja na temat rentowności planowanych inwestycji

Analiza finansowa pojedynczych modernizacji możliwych do wykonania pozwala Inwestorowi określić czas zwrotu inwestycji. Dzięki temu Klient może zdecydować o odrzuceniu robót o zbyt niskiej stopie zwrotu.

Możliwość uzyskania finansowania zewnętrznego

W przypadku wielu programów finansujących modernizacje energetyczne konieczne jest przeprowadzenie audytu przedstawiającego planowane do uzyskania oszczędności energii oraz niezbędne nakłady finansowe. Najpopularniejszym z nich jest premia termomodernizacyjna przyznawana przez Bank Gospodarstwa Krajowego.