Audyt remontowy budynku

Audyt remontowy – w jakim celu się go sporządza?

W wielu kwestiach można dostrzec podobieństwo łączące audyt remontowy budynku z audytem energetycznym. Jego odpowiednie przeprowadzenie prowadzi do uzyskania premii remontowej przeznaczonej na spłatę części kredytu zaciągniętego na przedsięwzięcie remontowe. Także w tym przypadku audyt musi wykazać, że w ramach przeprowadzonych modernizacji spełnione zostaną określone wymagania.

Premia remontowa – ile wynosi i jakie warunki należy spełnić, aby ją otrzymać?

Zgodnie z Ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U. 2022 poz. 438) Inwestor realizujący przedsięwzięcie remontowe może wystąpić o premię na spłatę części kredytu zaciągniętego na to przedsięwzięcie. Warunkiem niezbędnym do uzyskania powyższej premii remontowej jest przeprowadzenie audytu remontowego budynku. Dodatkowo, wynikać musi z niego, że w ramach realizacji przedsięwzięcia bądź przedsięwzięć remontowych nastąpi:

  • zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię dostarczaną do budynku wielorodzinnego na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej co najmniej o 10%. Wyjątkiem są sytuacje, gdy wskaźnik kosztu przedsięwzięcia remontowego przekracza 0,3 – w tym przypadku zmniejszenie zapotrzebowania powinno wynosić co najmniej 25%, i
  • wskaźnik kosztu przedsięwzięcia jest nie niższy niż 0,05 i nie wyższy niż 0,70.
Wysokość premii remontowej wynosi 15% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia remontowego. Natomiast w przypadku, gdy to Gmina jest inwestorem oraz właścicielem budynku, wysokość premii wzrasta do 50% kosztów przedsięwzięcia. Ostatnią możliwością jest premia w wysokości 60% kosztów – przysługuje ona wyłącznie w przypadku, gdy obiekt poddany modernizacji wpisany jest do rejestru zabytków lub znajduje się na obszarze wpisanym do tego rejestru.

Zgodnie z nowelizacją Ustawy, od dnia 1 grudnia 2022 roku, premia remontowa wzrasta z 15% do 25%.

Audyt remontowy – czym się różni od audytu energetycznego?

Zasadniczą różnicą w przypadku audytu remontowego jest fakt, że przeprowadzony może być on wyłącznie w przypadku budynku wielorodzinnego. Jego użytkowanie powinno być rozpoczęte przed dniem 14 sierpnia 1961 roku. Spełnienie tego wymogu Inwestor potwierdza dokumentem wskazującym na możliwość faktycznego korzystania z budynku. W przypadku jego braku, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia potwierdzającego fakt użytkowania tego budynku.

Przebieg procesu sporządzania audytu

W ramach przeprowadzania audytu remontowego wykonujemy inwentaryzację techniczno-budowlaną budynku. Prowadzimy także wywiad z Inwestorem w celu zidentyfikowania obszarów umożliwiających uzyskanie znacznych oszczędności energii. Podczas spotkania omawiamy dodatkowo preferencje Klienta dotyczące przeprowadzanego audytu i jego możliwości finansowe warunkujące zakres analizowanych przedsięwzięć.

Po uzyskaniu wszelkich niezbędnych informacji, zajmujemy się analizą energetyczną budynku. Poszukujemy możliwych usprawnień oraz obliczamy efekty energetyczne i ekonomiczne danego zestawu przedsięwzięć, z których po konsultacji z Inwestorem, wybieramy optymalny wariant przeznaczony do realizacji.

Klient otrzymuje od nas przygotowany raport z audytu razem z wszelkimi wyjaśnieniami i wskazówkami pozwalającymi na sprawne wprowadzenie proponowanych rozwiązań. Służymy także pomocą i działamy w imieniu Inwestora (za jego upoważnieniem) podczas procesu pozyskiwania premii z Banku Gospodarstwa Krajowego.

W celu otrzymania dodatkowych informacji oraz wstępnej wyceny zachęcamy do skorzystania z formularza znajdującego się w zakładce Kontakt.

Najważniejsze aspekty dotyczące audytu remontowego

Rodzaj budynku poddawany audytowi remontowemu

W odróżnieniu od audytu energetycznego, w przypadku audytu remontowego analizie poddany może być wyłącznie budynek wielorodzinny. Wynika to z art. 6 Ustawy o wspieraniu modernizacji i remontów.

Wiek budynku

Art. 6 Ustawy o wspieraniu modernizacji i remontów w tym przypadku również ogranicza możliwość przeprowadzenia audytu remontowego. Dopuszcza on wyłącznie obiekty, których użytkowanie rozpoczęto przed 14 sierpnia 1961 r.

Wskaźnik kosztu przedsięwzięcia

Bardzo istotnym czynnikiem warunkującym uzyskanie premii jest spełnienie warunku dotyczącego wskaźnika kosztu przedsięwzięcia. Jego definicja oraz przedziały znajdują się w art. 2 oraz 7 Ustawy o wspieraniu modernizacji i remontów.

Możliwość uzyskania finansowania zewnętrznego

Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania inwestycji polegającej na modernizacji remontowej. Głównym programem, podobnie jak w przypadku audytu energetycznego, jest premia termomodernizacyjna przyznawana przez Bank Gospodarstwa Krajowego.